Apăsați enter pentru a căuta
Servicii Apostilă

Apostilarea actelor româneşti la tribunalele din România

+373 22 274753

Apostilarea actelor româneşti la tribunalele din România

Începând cu 16 martie 2001 România a aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961, 

Convenţie privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Conform  Convenţiei de la Haga din 1961, autorităţile române competente să aplice  apostila sunt: tribunalele şi prefecturile. 

 

Se aplică apostila pe următoarele categorii de acte oficiale române:

- hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române  

- acte notariale (de exemplu: declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte)

- actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc

- actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate  clar  şi  emise  cu  antetul Ministerului Justiţiei

-certificate de naştere, în original, emise după 01.01. 1998

-certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998

-certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi.)

-certificate  de  cazier judiciar,  certificate  de  cazier  auto, în  original,  eliberate  cu  cel mult  6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei 

-certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice din sectoarele 1-6

-adeverinţe  prin  care  se  atesta  domiciliul  şi  cetăţenia  persoanei  sau  statutul  juridic  faţă  de  statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor

-adeverinţe  privind  componenţa  familiei,  în  original,  eliberate  de  Direcţiile Generale Publice  de Evidenţă a Persoanelor din sectoarele 1-6

 

Acte necesare pentru apostilare sunt:

-actul ce trebuie apostilat în original 

 -copia actului de identitate al persoanei 

 -contract de prestare-servicii .

 

Oferta

Vă putem oferi servicii de Apostilare în Bucureşti, cât şi în alte judeţe din România

-în termen  de 5 zile lucrătoare

-se apostilează actul original, cât şi traducerea

 

 

Important

Persoanele  care  se  află  în  afara  Republicii  Moldova  pot  beneficia  de  serviciile  companiei perfectând o procură la Consulatul Republicii Moldova sau la un Notar din ţară în care se află (în cazul Notarului va mai fi nevoie să apostilaţi procura, unii notari prestează şi acest serviciu).

Aplică la Apostilarea actelor româneşti la tribunalele din România

Fiți informat cu newsletter-ul nostru

*Nu vom folosi niciodată informațiile dvs. pentru spam

+373 22 274753

+373 60 133 113

or. Chișinău, str. Alexandru Hâjdeu 48

Ln - Vn: 9.00 - 18.00

Sm: 9.00 - 14.00

Contacte