Redobândirea Cetăţeniei Republicii Moldova

Redobândirea Cetăţeniei Republicii Moldova

Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate pot redobândi cetăţenia Republicii Moldova.

    

Oferta

 Echipa documente.md vă poate oferi consultanță în dobândirea Cetățeniei Republicii Moldova.

 

Acte necesare

-Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular)

-Autobiografia (va conţine informaţii despre perioada de domiciliere în Republica Moldova, data de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate, starea civilă, viza de domiciliu, locul de muncă, rudele apropiate (părinţi, soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetăţeniei)

-Adeverinţa de la domiciliu privind componenţa familiei

-Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragere cetăţenie (Republicii Moldova)

-Actul de identitate, în original şi 4 copii

-Cazierul judiciar din ţara de domiciliere

-Patru fotografii color, 35 x 45 mm

-Bonul de plată a taxei de stat

  

Nota

Legislaţia unor state interzice dubla cetăţenie. Departamentul Afaceri Consulare recomandă cetăţenilor care doresc să redobândească cetăţenia Republicii Moldova să se adreseze autorităţilor competente din ţara de reşedinţă pentru a afla toată informaţia despre posibilitatea redobândirii cetăţeniei.

 

Important

Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba moldovenească sau rusă. Documentele perfectate în alte limbi decât moldovenească sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

 

Alte servicii

Serviciile noastre

Facebook

Despre Documente.md

Servicii profesionale de perfectare a actelor la nivel național și extern.

Apostile și servicii complexe de consultanță juridică internațională pentru cetățenii moldoveni din țară și străinătate.

Contacte or. Chișinău