Condiţiile dobândirii Cetăţeniei Republicii Moldova

Condiţiile dobândirii Cetăţeniei Republicii Moldova

În esenţă, naturalizarea este etapa finală de integrare a unui cetaţean străin în societate şi presupune, de obicei, intrunirea de către solicitant a unor conditii specifice, care diferă de la stat la stat.

 

Republica Moldova, impune străinului următoarele condiţii:

-Solicitantul trebue să atingă vîrsta de 18 ani

- Deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază legal şi obişnuit aici cel puţin în ultimii 10 ani sau este căsătorită cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani, sau domiciliază legal şi obişnuit nu mai puţin de 3 ani şi domiciliază legal şi obişnuit aici în ultimii 3 ani la părinţi sau copii (inclusiv înfietori şi înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova

- Domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani

- Este apatrid sau recunoscut ca fiind refugiat, conform prevederilor legii naţionale, şi domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 8 ani

-Cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei

-Cunoaşte limba de stat în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială

-Are surse legale de existenţă

-Pierde sau renunţă la cetăţenia unui alt stat, dacă o are, cu excepţia cazurilor cînd pierderea sau renunţarea nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută

 

Oferta

Echipa documente.md vă poate oferi consultanţă în dobândirea Cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Important

Actele perfectate în alte limbi decît moldovenească sau rusă urmează a fi prezentate cu traducere autentificată notarial în una din aceste limbi.

Alte servicii

Serviciile noastre

Facebook

Despre Documente.md

Servicii profesionale de perfectare a actelor la nivel național și extern.

Apostile și servicii complexe de consultanță juridică internațională pentru cetățenii moldoveni din țară și străinătate.

Contacte or. Chișinău