Stabilirea domiciliului temporar sau permanent în Republica Moldova

Stabilirea domiciliului temporar sau permanent în Republica Moldova

Cetăţenii străini şi apatrizii, sosiţi în Republica Moldova la invitaţie cu scopul de a se stabili cu domiciliul permanent, de a dobândi/redobândi cetăţenia Republicii Moldova, pot obţine domiciliul permanent în Republica Moldova,de la organele competente  la locul de domiciliu, respectând criteriile necesare. Domiciliul permanent sau temporar  pentru cetăţenii altor state, oferă aceleaşi priorităţi ca şi cetăţenilor Republicii Moldova.

 

Oferta

Echipa Documente.md  oferă  consultanţă şi asistenţă  în vederea obţinerii domiciliului permanent în Republica Moldova.

 

Acte necesare

Cetăţenii străini şi apatrizii care sosesc temporar în Republica Moldova şi care doresc să obţină domiciliu stabil prezintă organelor competente următoarele acte:

- actul de identitate cu viza de intrare pentru domiciliere

- declaraţia rudelor  (cunoscuţilor), autentificată notarial, în  care acestea îşi exprimă opinia faţă de cererea solicitantului şi  îşi dau consimţământul de a-i acorda spaţiu locativ în locuinţele ce le aparţin

adeverinţa de  imigrant, eliberată de Ministerul Afacerilor Interne (în unele cazuri)

- copiile de pe certificatele de căsătorie şi de naştere

- paşaportul naţional (actul de identitate)

 

Alte servicii

Serviciile noastre

Facebook

Despre Documente.md

Servicii profesionale de perfectare a actelor la nivel național și extern.

Apostile și servicii complexe de consultanță juridică internațională pentru cetățenii moldoveni din țară și străinătate.

Contacte or. Chișinău