Acte necesare

Acte necesare

Actele care confirmă identitatea şi cetăţenia potenţialului participant în cadrul Programului de Stat şi a membrilor familiei acestuia

- paşaportul internaţional

- buletinul de identitate

- certificatul de naştere

- permisul de şedere (pentru cetăţenii străini)

 

Actele care atestă schimbarea numelui, prenumelui, patronimicului potenţialului participant în cadrul Programului de Stat şi a membrilor familiei acestuia

- certificatul de căsătorie (divorţ)

- extrasul de arhivă din actul de căsătorie în cazul schimbării numelor după divorţ

- certificatul de schimbare a numelui, prenumelui, patronimicului

- actele de studii ale potenţialului participant în cadrul Programului de Stat

- carnetul de muncă al potenţialului participant în cadrul Programului de Stat

- carnetul militar al potenţialului participant în cadrul Programului de Stat

- 2 fotografii ale aplicantului, alb-negru sau color, mat, 35x45 mm

 

Documentele şi ştampilele aplicate pe acestea, întocmite într-o limbă străină, se prezintă împreună cu traducerea în limba rusă. Exactitatea traducerii şi autenticitatea semnăturii traducătorului trebuie sa fie certificate notarial.

 

Alte servicii

Serviciile noastre

Facebook

Despre Documente.md

Servicii profesionale de perfectare a actelor la nivel național și extern.

Apostile și servicii complexe de consultanță juridică internațională pentru cetățenii moldoveni din țară și străinătate.

Contacte or. Chișinău