Rectificarea actelor de stare civilă româneşti

Rectificarea actelor de stare civilă româneşti

Rectificarea conform onomasticii naţionale prezintă o procedură de modificare în actul de stare civilă( naştere/căsătorie) în corespundere cu onomastica etnică la solicitarea titularului actului respectiv.

 

Oferta

Echipa Documente.md vă oferă asistenţă la procesul de rectificare a actelor de stare civilă la Primăria Sector1,2,3,4,5,6 Bucureşti, Primăria Vaslui, Primăria Iaşi, Primăria Cluj-Napoca, Primăria Buzău, Primăria Galaţi, Primaria Tecuci,etc.

 

Acte necesare

Pentru corectare/rectificarea actelor de stare civilă sunt necesare următoarele acte:

 1. Actul de stare civilă original/copie
 2. Avizul/certificatul în baza căruia se va face modificarea original/copie
 3. Buletin de identitate  original/copie
 4. Paşaport original/copie
 5. Procura

 

Nota

Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă procurate din străinatate, se rectifică numai în următoarele condiţii :

 1. Când eroarea se datorează autorităţilor  locale străine care au înregistrat  iniţial actul şi persoana interesată prezintă documentul eliberat de autorităţile străine (aceasta fiind numită rectificare prin aviz)
 2. Când eroarea se datorează ofiţerului de stare civilă care a transcris/înscris actul
 3. Când eroarea se datorează traducerii prezentate 
 4. Vechile certificate de stare civilă se retrag în vederea anulării 
 5. Cererea se adresează Serviciului Stare Civilă a Primăriei unde au fost transcrise/înscrise actele de stare civilă
 6. Rectificarea actelor de stare civilă prin aviz se face în termen de 60 de zile
 7. Corectarea actelor de stare civilă din greşeala ofiţerului de stare civilă se face în termen de 10 zile

 

Important

Persoanele care se află în afara Republicii Moldova pot beneficia de serviciile companiei perfectând o procură la Consulatul Republicii Moldova sau la un notar din țara în care se află (în cazul notarului va mai fi nevoie să apostilaţi procura, unii notari prestează și acest serviciu).

CERERE DE CETĂȚENIE

Alte servicii

Serviciile noastre

Facebook

Despre Documente.md

Servicii profesionale de perfectare a actelor la nivel național și extern.

Apostile și servicii complexe de consultanță juridică internațională pentru cetățenii moldoveni din țară și străinătate.

Contacte or. Chișinău