Apăsați enter pentru a căuta
Cetățenie Română

Pregătirea actelor pentru redobândirea cetăţeniei române

+373 22 274753

Pregătirea actelor pentru redobândirea cetăţeniei române

Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora pînă la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate.Oferta

Echipa Documente.md vă oferă asistenţă la perfectarea  întregului set de acte, necesar în procesul de redobândire a cetăţeniei române.Răspundem  de corectitudinea actelor, astfel nu  veţi avea dificultăţi în momentul depunerii dosarului la Autoritatea Naţionala pentru Cetăţenie,sau la unul din Consulatele Române.

 

Acte necesare pentru depunerea dosarului de redobândire a cetăţeniei române

 1. Paşaport original (internaţional) - copie legalizată la notar;
 2. Buletin de identitate original - copie legalizată la notar;
 3. Cazier judiciar din Republica Moldova(sau din ţara de domiciliu) - în original;
 4. Certificat de naştere - copie autentificată la notar;
 5. Certificat de căsătorie/ divorţ - copie autentificată la notar;
 6. Certificat de naştere/ deces  părinţi - copie autentificată la notar;
 7. Certificat de căsătorie/ divorţ părinţi - copie autentificată la notar;
 8. Certificat de naştere/ deces  bunici - copii autentificate la notar;
 9. Certificat de căsătorie/ divorţ bunici- copii autentificate la notar;
 10. Declaraţie personală, autentificată la notar sau Sectia Consulara din care să rezulte ca nu s-a mai depus o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
 11. Declaraţie personală autentificată la notar sau Sectia Consulara din care să rezulte că în prezent persoana nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de  drept, sau  a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 12. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la Secţia Consulară ,prin care se solicită rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinatate sau România.

 

Acte primare

 1. Buletin de identitate
 2. Copii/originalele de pe actele de stare civilă existente ( de tip nou sau vechi)
 3. Datele din actele de stare civilă ( în cazul în care nu dispuneţi de acte)
 4. Procură

 

Nota

 1. Toate actele se depun într-un dosar de carton cu şină.
 2. Cererile se depun personal şi doar în cazuri temeinic justificate medical prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat);
 3. În cazul cînd actele de stare civilă sînt eliberate de oficiile de stare civilă ale Republicii Moldova, fiind de tip vechi este nevoie de eliberarea unor duplicate.
 4. În cazul cînd avem acte de stare civilă eliberate de alte ţări (Ucraina, Federaţia Rusă,Belorusia etc.) este nevoie de traducerea şi legalizarea notarială a acestora.
 5. Toate dosarele de redobândire a cetăţeniei române depuse la secţiile consulare ale Ambasadelor  României se soluţionează cu aceeaşi prioritate ca şi cele depuse  la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau la Birourile teritoriale ale ANC din România :
 • IAŞI – şos. Naţională nr.43; cod poştal: 700237 (lângă sediul Avocatului Poporului - Iaşi);
 • GALAŢI – str. Portului nr. 20, parter; cod poştal: 800025 (în sediul ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi);
 • SUCEAVA – str. Parcului nr. 2 (în sediul ORC de pe lângă Tribunalul Suceava).

 

Important

Persoanele care se află în afara Republicii Moldova pot beneficia de serviciile companiei perfectînd o procură la Consulatul Republicii Moldova sau la un Notar din tara în care se află ( în cazul Notarului va mai fi nevoie să apostilaţi procura, unii notari prestează şi acest serviciu).

 

Aplică la Pregătirea actelor pentru redobândirea cetăţeniei române

Fiți informat cu newsletter-ul nostru

*Nu vom folosi niciodată informațiile dvs. pentru spam

+373 22 274753

+373 60 133 113

or. Chișinău, str. Alexandru Hâjdeu 48

Ln - Vn: 9.00 - 18.00

Sm: 9.00 - 14.00

Contacte