Pregătirea actelor pentru depunerea Jurămîntului de credinţă faţă de România.

Pregătirea actelor pentru depunerea Jurămîntului de credinţă faţă de România.

Cetăţenia română se acordă sau se redobândeşte la data depunerii jurămîntului de credinţă.

În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, persoanele sunt obligate să se programeze pentru depunerea ''Jurământului de Credinţă faţă de România''.

Programarea pentru jurământul de credinţă faţă de România se face la ghişeele Consulatelor României doar personal. 

 

Oferta

Oferim consultanţă şi pregătim setul de acte pentru depunerea jurământului de credinţă.

 

 Acte necesare

 

  1. Buletin de identitate cu fişa de însoţire (original/copie)
  2. Paşaport străin  (original/copie)
  3. Certificat de naştere (original/copie)
  4. Certificat de căsătorie/divorţ (original/copie)
  5. 2 fotografii ( 3,5 x 4,5 (cm) color);
  6. Înştiinţarea  cu privire la acordarea cetăţeniei române, primită din partea ANC (scrisoarea cu plic);
  7. Pentru minorii incluşi în ordinele ANC se prezintă și certificatul de naştere al minorului  (original/copie).

 

Notă

Programarea pentru depunerea Jurământului de Credinţă faţă de Satul Român se face în termen de 6 luni de la data publicării  ordinului Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Precizăm că persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în alt stat decât Republica Moldova, pot îndeplini procedura de depunere a jurămîntului de credinţă faţă de România la misiunile diplomatice sau consulare ale României din statul unde au drept de şedere (permis de şedere).

 

Jurământul

Jur să fiu devotat patriei şi poporului român,

Să apăr drepturile şi interesele naţionale,

Să respect Constiuţia şi legile României.

 

Imnul României 

“DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE!”

Andrei Mureşanu (1816-1863).

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adânciră barbarii de tirani!

Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte,

La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume

Că-n aste mâni mai curge un sânge de român,

Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume

Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,

Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;

Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,

Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,

Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,

Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,

“Viaţa-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

CERERE DE CETĂȚENIE

Alte servicii

Serviciile noastre

Facebook

Despre Documente.md

Servicii profesionale de perfectare a actelor la nivel național și extern.

Apostile și servicii complexe de consultanță juridică internațională pentru cetățenii moldoveni din țară și străinătate.

Contacte or. Chișinău