Apăsați enter pentru a căuta
Cetățenie Română

Recunoasterea Diplomei

+373 22 274753

Recunoasterea Diplomei

Recunoaşterea reprezintă analizarea unei diplome sau a unui certificat pe care l-aţi obţinut în străinătate, prin comparaţie cu diplomele eliberate în România, pentru a se observa nivelul la care vă aflaţi în sistemul românesc de învăţământ. Dacă diploma sau certificatul sunt acceptate ca autentice de statul român, veţi putea să vă continuaţi studiile în România sau să vă angajaţi potrivit pregătirii dumneavoastră.

 

Evaluarea unui act de studii se face în funcţie de:

-tipul de program de studii;

-numărul de credite transferabile;

-conţinut;

-formare;

-domeniu;

-specializare;

-calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul eucaţional naţional, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul naţional.

 

Exista trei tipuri de recunoastere a diplomei de studii :

- recunoaşterea studiilor preuniversitare;

·-recunoaşterea studiilor din învăţământul superior (Licenţă şi Master);

·-recunoaşterea studiilor doctorale 

 

Oferta

Echipa Documente.md vă oferă asistenţă şi consultanţă la parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru  echivalarea și recunoașterea actelor de studii obținute de către cetățenii Republicii Moldova în România  .

 

Acte necesare

1. actul de studii ce urmează a fi recunoscut (diploma), original şi în copie xerox 

2.suplimentul la diplomă/foaie matricolă sau copia lor legalizată în copie xerox şi traducere

legalizată, cu excepţia celor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională

3. diplomă de bacalaureat, în copie xerox şi traducere legalizată, cu excepţia celor redactate

într-o limbă de circulaţie internaţională

4. procură notarială, 

5.certificat de naștere

6.certificat de căsătorie

7.buletin de identitate

8.pașaport

 

Nota

Calificările profesionale ale cetăţenilor, care au absolvit facultăți și au ca bază specialitatea  de medic, farmacist, medic dentist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect sunt recunoscute automat de autorităţile sau organizaţiile profesionale competente din România, conform legislaţiei în vigoare. 

Important

Persoanele care se află în afara Republicii Moldova pot beneficia de serviciile companiei perfectând o procură la Consulatul Republicii Moldova sau la un Notar din ţara în care se află (în cazul Notarului va mai fi nevoie să apostilaţi procura, unii notari prestează şi acest serviciu).

 

 

Aplică la Recunoasterea Diplomei

Fiți informat cu newsletter-ul nostru

*Nu vom folosi niciodată informațiile dvs. pentru spam

+373 22 274753

+373 60 133 113

or. Chișinău, str. Alexandru Hâjdeu 48

Ln - Vn: 9.00 - 18.00

Sm: 9.00 - 14.00

Contacte