CNAS România

CNAS România

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

 

Oferta

Echipa Documente.md vă oferă asistenţă şi consultanţă în vederea eliberării certificatului de asigurare publică şi privată.

 

Acte necesare

-certificat de naştere român

-certificat de căsătorie român (după caz)

-buletin de identitate român

-paşaport român

-procură

 

Important

Persoanele care se află în afara Republicii Moldova pot beneficia de serviciile companiei perfectând o procură la Consulatul Republicii Moldova sau la un notar din ţara în care se află (în cazul notarului va mai fi nevoie să apostilaţi procura, unii notari prestează şi acest serviciu).  

CERERE DE CETĂȚENIE

Alte servicii

Serviciile noastre

Facebook

Despre Documente.md

Servicii profesionale de perfectare a actelor la nivel național și extern.

Apostile și servicii complexe de consultanță juridică internațională pentru cetățenii moldoveni din țară și străinătate.

Contacte or. Chișinău